Přihlásit
DISTRIBUTOR
 

 Obchodní podmínky ALWIL Trade spol. s r.o. pro prodej produktů avast!

 
Identifikace prodávajícího:
ALWIL Trade, spol. s r.o.
Průběžná 76
100 00 Praha 10
IČO: 16188641
DIČ: CZ16188641
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze – oddíl C, vložka 1553

Prodávající je podnikatelem ve smyslu ust. § 420 občanského zákoníku.

Dále jen Prodávající.

Způsob objednání, uzavření kupní smlouvy:
Objednávat je možno následujícími způsoby:
- prostřednictvím elektronického obchodu na www.antivirus-avast.cz
- elektronickou poštou na adrese avast.obchod@alwil.com

Potvrzením objednávky a jejím odesláním prostřednictvím webového formuláře nebo e-mailu je Prodávajícímu zaslán návrh na uzavření kupní smlouvy a odeslání je považováno za projev souhlasu kupujícího s těmito obchodními podmínkami. Potvrzením přijetí objednávky formou emailu ze strany Prodávajícího na emailovou adresu uvedenou kupujícím dochází k uzavření kupní smlouvy.

Cena:
Zboží je dodáno za cenu platnou v době objednání. Zákazník má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími případnými poplatky.

Způsob dodání:
Licence programu avast! je dodávána pouze v elektronické podobě, není-li předem dohodnuto jinak mezi kupujícím a Prodávajícím.

Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bude zaslán e-mail, který bude v příloze obsahovat Licennční soubor (license.avastlic). Licenční soubor obsahuje informace o produktu – název produktu, licenční období, počet oprávněných instalací.

E-mail dále obsahuje pokyny pro instalaci a odkaz pro stažení instalačního souboru/ů z webových stránek prodejce: http://www.antivirus-avast.cz/avast/download.aspx

Instalovat program avast! je možné i bez platného licenčního souboru (například, je-li zvolena platba převodem). V takovém případě bude program plně funkční po dobu 30 dnů, včetně přístupu k technické podpoře. Licenční soubor je možné do programu vložit kdykoli v průběhu uvedených 30 dnů, jakmile bude doručen.

Alternativním způsobem dodání licence je tzv. Aktivační nebo Registrační kód (sada alfanumerických znaků), kterým uživatel aktivuje nainstalovaný produkt.

Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bude zaslán e-mail, který bude v příloze obsahovat Aktivační/Registrační kód, pokyny pro Aktivaci/registraci a odkaz pro stažení instalačního souboru/ů z webových stránek prodejce.

Produkty třetích stran
Součástí dodávky software avast! mohou být produkty 3. stran. V případě, že je produkt 3. strany součástí dodávky produktů avast! je na tuto skutečnost zákazník viditelně upozorněn. Produkty 3 stran nabízené Prodávajícím jsou dodávány vždy jako samostatný produkt/licence, který není součástí instalace produktů avast! Je-li produkt 3. strany součástí instalace produktu, jedná se o (zpravidla volitelnou), nabídku výrobce a za tuto nenese Prodávající zodpovědnost. Je doporučeno důkladně sledovat pokyny instalačního programu.

Platba:
Platbu za objednanou licenci lze provést těmito způsoby:
- Online platba kartou při nákupu v elektronickém obchodu prostřednictvím zabezpečené (3D Secure) platební brány. Akceptovány jsou platební karty MasteCard, Maestro, Visa, Visa Electron.
- Platba Fakturou – platba převodem. Na e-mail uvedený v objednávce je zaslána doklad s údaji pro provedení platby - zálohová faktura. Na dokladu jsou uvedeny všechny potřebné informace k provedení platby, jako je číslo účtu, variabilní symbol, atd. Platbu můžete uskutečnit bankovním převodem nebo pomocí složenky typu A (platba na účet), kterou získáte na pobočkách České pošty.

Doklad o zaplacení (faktura) je zaslán v elektronické podobě a samostatném e-mailu. Platební doklad není součástí e-mailu s licenčním souborem. Elektronická fakturace je z legislativního hlediska přípustná. Pokud je vyžadováno zaslání tištěné faktury, je možné si ji vyžádat na obchodním oddělení ALWIL Trade spol. s .r. o.
Doba dodání:
Pokud je zvolena Online platba kartou, je e-mail s licenčním souborem zaslán v okamžiku schválení a dokončení transakce.

Pokud je zvolena platba Fakturou – platba převodem, potom:
- Je-li objednávka odeslána v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin, je zálohová faktura s pokyny pro platbu zaslána na e-mail uvedený v objednávce zpravidla týž den, nejpozději následující pracovní den.
- Je-li objednávka odeslána mimo výše uvedenou pracovní dob, je zálohová faktura s pokyny pro platbu zaslána na e-mail uvedený v objednávce následující pracovní den.

Není-li zálohová faktura doručena v uvedených termínech, může zákazník kontaktovat obchodní oddělení na avast.obchod@alwil.com, nebo telefonu +420 274 005 444 pro ověření stavu objednávky.

E-mail s Licenčním souborem je zaslán jakmile je platba připsána na účet ALWIL Trade spol. s r.o.

Licenční ujednání:
Podmínky užití licence software se řídí licenčním ujednáním. Úplné znění licenčního ujednání (EULA – End User License Agreement) je součástí programu avast! a uživatel musí s jejich zněním souhlasit při instalaci produktu.

Odstoupení od smlouvy:
Kupující má možnost do 30ti dnů od odeslání emailu s licenčním souborem pro program avast! odstoupit od licenční a kupní smlouvy. Kupující v případě stornování a zrušení licence programu avast! musí zaslat společnosti ALWIL Trade spol. s r.o. na e-mailovou adresu avast.obchod@alwil.com, případně poštovní zásilkou požadavek na odstoupení od kupní smlouvy.

Požadavek musí obsahovat kontaktní údaje: jméno a příjmení kupujícího nebo název firmy, číslo zákazníka (v programu avast! na záložce udržba / předplatné) a číslo vystavené faktury kterou chce stornovat. Prodávající vrátí finanční prostředky nejpozději do 14 dnů od odstoupení.

Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít formulář, který je k dispozici na webových stránkách prodávajícího (formulář).

Ochrana osobních údajů:
Společnost ALWIL Trade spol. s r.o. respektuje právo na ochranu osobních údajů. Osobní data zákazníka potřebuje znát pouze proto, abychom vám byli schopni dodat objednané licence programu avast! a poskytnout poprodejní podporu. Tato data chráníme před zneužitím a budou použita pouze pro naši interní potřebu a nebudou poskytnuta třetím osobám, s výjimkou údajů nutných pro registraci licence, které jsou poskytovány výrobci software - společnosti AVAST Software a.s..

Společnost ALWIL Trade spol. s r.o. je registrována na Úřadu pro ochranu osobních údajů (Reg. číslo subjektu 00043476).

Závěreční ustanovení:
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákonem zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění, včetně souvisejících předpisů.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 7. 2014 a ruší všechna předchozí znění obchodních podmínek.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění.


________________________________________________________________________________________________________________________

Zde jsou k dispozici obchodní podmínky ve formátu PDF.